Tensegrity®

 

Tensegrity® is de moderne versie van een aantal bewegingen genaamd magische passen ontwikkeld door Indiaanse sjamanen die leefden in Mexico in de tijden vóór de Spaanse Verovering. De Tijden vóór de Spaanse Verovering is een term gebruikt door don Juan Matus, een Mexicaans indiaanse sjamaan die Carlos Castaneda, Carol Tiggs, Florinda Donner-Grau en Taisha Abelar introduceerde in de cognitieve wereld van de sjamanen die leefden in Mexico in de Oudheid – wat, volgens don Juan tussen 7.000 en 10.000 jaren geleden is.

Don Juan legde aan zijn studenten uit dat die sjamanen door activiteiten welke hij niet kon bevatten, ontdekte dat het voor menselijke wezens mogelijk is om energie direct waar te nemen zoals die vloeit in het universum. Met andere woorden, die sjamanen beweerden volgens Don Juan, dat ieder van ons zich voor een moment kan ontdoen van ons systeem van omzetting van energiestromen in zintuiglijke gegevens, die behoren tot het soort organismen dat wij zijn. Het omzetten van de energiestroom in zintuiglijke gegevens creëert, bevestigden sjamanen, een systeem van interpretatie welke de vloeiende energie van het universum omzet in de wereld van alledag zoals wij die kennen.

Don Juan legde verder uit dat toen de sjamanen uit de Oudheid eenmaal de betrouwbaarheid van het direct waarnemen van energie hadden vastgesteld, wat zij Zien noemden, ze het verder verfijnden door dit Zien op zichzelf toe te passen, wat betekent dat ze, wanneer ze maar wilden, elkaar waarnamen als een conglomeraat van energievelden. Menselijke wezens op een dergelijke wijze waargenomen verschijnen aan de ziener als gigantische lichtgevende sferen. De grootte van deze lichtgevende sferen is de wijdte van uitgestrekte armen.

Wanneer menselijke wezens als conglomeraten van energievelden worden waargenomen, kan een punt van intense lichtgevendheid worden waargenomen ter hoogte van de schouderbladen, aan de achterkant en een armlengte verwijderd van hen. De zieners uit de Oudheid die dit punt van lichtgevendheid ontdekten noemden dit het verzamelpunt, omdat ze concludeerden dat het de plek is waar waarneming zich verzamelt. Ze merkten op, geholpen door hun zien, dat op die plek van lichtgevendheid, welke homogeen is voor de gehele mensheid, een oneindig aantal energievelden samenkomen in de vorm van lichtgevende vezels die het universum vormen. Bij het samenkomen op die plek, worden ze zintuiglijke gegevens, die bruikbaar zijn voor menselijke wezens als organismen. Dit gebruik van energie dat omgezet is in zintuiglijke gegevens wordt door de sjamanen beschouwd als een daad van pure magie: energie getransformeerd door het verzamelpunt in een werkelijke, totale wereld waarin menselijke wezens als organismen kunnen leven en sterven. De daad van het transformeren van de toestroom van pure energie in de waarneembare wereld werd door die sjamanen toegeschreven aan een systeem van interpretatie. Hun schokkende conclusie, schokkend voor hen en misschien voor enkele van ons die de energie hebben om oplettend te zijn, is dat het verzamelpunt niet alleen het punt is waar waarneming zich verzamelt, door het omzetten van de toestroom van pure energie in zintuiglijke gegevens, maar juist het punt is waar de interpretatie van zintuiglijke gegevens plaatsvindt.

Perception

Hun volgende opmerkelijke observatie was dat het verzamelpunt zich op een natuurlijke en onbelemmerde wijze verplaatst gedurende de slaap. Ze ontdekten dat hoe groter de verplaatsing is, des te vreemder de dromen zijn. Vanuit deze observaties van het zien, praktiseerden zij het verplaatsen van het verzamelpunt met de eigen wil. En ze noemde hun uiteindelijke resultaten de kunst van het dromen.

Deze kunst werd door de sjamanen gekenschetst als het praktisch gebruiken van normale dromen om een ingang te creëren naar andere werelden door het verplaatsen van het verzamelpunt met de wil en het vasthouden van die nieuwe positie, ook met de wil. De observaties van die sjamanen bij het oefenen van de kunst van het dromen waren een mengsel van de rede en het direct zien van energie zoals het stroomt in het universum. Ze realiseerden zich dat het verzamelpunt op zijn gewone positie het punt is, waar een minuscuul deel van de energievezels uit het universum samenkomt, maar dat als het verzamelpunt binnen het lichtgevende ei van locatie verandert, een ander minuscuul deel van energievelden daarop samenkomt, met als resultaat een nieuwe toestroom van zintuiglijke gegevens: energievelden die verschillen van de gebruikelijke, worden omgezet in zintuiglijke gegevens en deze andere energievelden worden geïnterpreteerd als een andere wereld.

De kunst van het dromen werd voor deze sjamanen hun meest absorberende activiteit. Tijdens het beoefenen ervoeren zij ongeëvenaarde staten van fysieke kracht en welzijn, en in hun toewijding om deze staten op te roepen in de waaktoestand vonden ze uit dat ze in staat waren deze te herhalen door het uitoefenen van bepaalde bewegingen van het lichaam. Hun toewijding mondde uit in de ontdekking van een groot aantal van zulke bewegingen, die zij magische passen noemden.

De magische passen van de sjamanen uit de Mexicaanse Oudheid werden hun meest waardevolle bezit. Ze omringden deze met rituelen en mysterie en leerden ze alleen aan geïnitieerden, omgeven door grote geheimzinnigheid. Dit was de manier waarop don Juan Matus ze leerde aan zijn discipelen. Zijn discipelen, die de laatste link uit zijn lijn zijn, kwamen unaniem tot de conclusie dat verdere geheimzinnigheid hierover, het belang dat zij hadden om don Juan’s wereld beschikbaar te maken voor hun medemens, tegenwerkt. Ze besloten daarom, de magische passen te redden uit hun obscure status. Ze ontwierpen toen Tensegrity®, een term ontleend aan de architectuur en wat betekent : “de eigenschap van skeletstructuren die continue spanningselementen en discontinue compressie elementen aanwenden op een dusdanige manier dat elk element opereert met een maximum aan efficiëntie en economie.” Dit is een zeer toepasselijke naam omdat het een mengsel is van twee termen: tension en integrity; termen die inhoud geven aan de twee drijvende krachten van de magische passen.

Passage uit Carlos Castaneda’s Readers of Infinity, Nummer 1, Volume 1, 1996.
Gepubliceerd door Cleargreen, Incorporated, © Copyright 1996-2002, Laughan Productions, Incorporated.

Alle rechten voorbehouden.